Apakah sebenarnya Ratifikasi ICERD? Barangkali ramai dalam kalangan rakyat sendiri tidak tahu dan mungkin tidak faham apa itu Ratifikasi ICERD. Apatah lagi istilah yang digunakan dilihat agak janggal 
Ratifikasi bermaksud mengesahkan, manakala ICERD pula adalah singkatan daripada International Convention For Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau dalam bahasa Melayu bermaksud Konvensyen Antarabangsa Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum. ICERD adalah salah satu daripada konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tentang Hak Asasi Manusia.
ICERD diterima oleh Perhimpunan Agung PBB pada 1965 dan dikuatkuasakan pada 1969. Artikel 5 ICERD menjelaskan negara-negara yang telah meratifikasi konvensyen ini mesti menghalang dan memusnahkan diskriminasi kaum dalam semua bentuk dan menjamin hak setiap orang, tanpa perbezaan kaum, warna kulit, asal-usul bangsa dan mendapatkan kesaksamaan di sisi undang-undang.
Cadangan ratifikasi ICERD boleh dilihat sebagai langkah pihak-pihak tertentu untuk meletakkan batu asas usaha yang panjang dan berterusan bagi menghakis asas dan tiang seri utama dalam Perlembagaan Persekutuan. Ironinya usaha ini merupakan satu ancaman luar jangka panjang secara halus kepada kedaulatan negara.
Apa yang boleh difahami, mana-mana negara yang meratifikasi ICERD akan memberi komitmen kepada pemakaian konvensyen tersebut di negara masing-masing walaupun pemakaiannya masih bergantung kepada peruntukan undang-undang tempatan sesebuah negara.
Melalui cara demikian, maka negara yang meratifikasi merasai satu bentuk ‘seni’ tekanan antarabangsa untuk melanjutkan inti pati konvensyen dalam kerangka undang-undang tempatan.
Rasanya kita sebagai rakyat boleh berfikir dengan baik tentang kebaikan dan keburukan ICERD jika di persetujui di Malaysia..Mungkin lebih banyak kesan kepada negara.
Dan lebih parah lagi perkara ini akan memberi kesan buruk kepada pendidikan anak anak kita,akan berlaku penghapusan hak hak keistimewaan orang melayu dan bumiputera dalam perkara 153 
perlembagaan persekutuan.Hak hak orang melayu dalam pendidikan seperti biasiswa,kemasukan pelajar ke IPTA ,MRSM dan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam sistem pendidikan akan tergugat.